Værditilvækst i jeres virksomhed?

Intelligent lederskab er, at beskytte de menneskelige ressourcer man har til rådighed og tilsikre de blomstre. En sund virksomhed i balance med sunde motiverede medarbejdere, er det største aktiv for hvilken som helst business - den ubetingede forudsætning for en stabil værditilvækst og solide tal på bundlinjen.

Call to Action!


Start forandringen nu.
Få et værdiskabende arrangement allerede i dag.
♦ Du er unik!
Hos os er vores klienter unikke og tilbydes en unik løsning. Vi har ikke et prædestineret setup med forskelige statiske pakkeløsninger man som kunde skal købe ind i. Enhver virksomhed og deres situation er unik og derfor skal et udviklingsforløb være lige så unik. Et eksklusivt custom made arrangement honorerer dette og tilgodeser samtidig individuelle ønsker og behov, hvorved klienten tilsikres et personligt og frugtbart arrangement med en vellykket udvikling og solid værditilvækst på alle områder.

♦ Etablering sker gennem et møde eller ved et Call and Response™ arrangement.
Ud over enkeltstående sessions, er der mulighed for 2 forskellige arrangementformer, et længerevarende aftalt forløb eller som fast tilknyttet, hvor vi tilkaldes efter behov. De skaber alle værdi og er effektfulde, men for at etablere et optimalt udviklingsforløb og tilgodeser de behov der måtte være er et længereværende arrangement den rigtige løsning. Sigtet er ikke man skal binde sig til et fastlåst og statisk forløb over mange gange, men hovedparten af vores klienter etablerer et længerevarende arrangement, da de oplever den markante effekt af en sådan ramme - fundamentet til grundlæggende varig forandring og den nødvendige restitution og opbygning. Uhensigtsmæssige mønstre og handlinger kan her elimineres - den optimale løsning til alle udfordrede og kriseramte medarbejdere.
 Flere og flere virksomheder og organisationer er begyndt at vælger den arrangementsform, hvor vi tilknyttes på faste kontraktvilkår og tilkaldes efter behov. Dette giver stor fleksibilitet, hvor virksomheden kan handle proaktivt overfor opståede problemer. Vi konsulteres for at rådgive inden der tages “human ressources” beslutninger, samt direkte for at hjælpe og restituere personer med et svækket helbred og/eller komplekse udfordringer, måske i en regulær krise.

 Vi yder endvidere rådgivning overfor sundhedsmæssig udvikling og strategier i virksomheden.

Motivation

Det enkeltstående største aktiv for en virksomhed!

Fundamentet hertil er energi. En medarbejder i lav energi er ikke et aktiv for en virksomhed og kan ikke motiveres, uanset hvor fancy og dyre events vedkommende trækkes igennem. Ofte opnås blot en kortvarig forøget energi, der er umulig at fastholde og svær omsættelig for den enkelte i den aktuelle jobfunktion. Korrekt høj energi er tværtimod værdiskabende på alle parametre og grundlaget for alt. Vedvarende motivation, et effektivt drive og fundamentet til et sundt helbred både fysisk og psykisk genereres herfra.

♦ Disponer klogt og afsæt ressourcer til, at opnå dette. Navigering i en udfordrende tid kræver klarhed og at man er robust overfor det der omgiver en - kun et stærkt sundt helbred i balance kan levere dette. Et ægte stærkt og sundt helbred i balance er langt mere end blot lidt ordentlig mad og motion. Ofte overses eller undgås de dybereliggende lag, hvorved styrke bliver transparent og sundhed skrøbelig - svagheden sætter dagsordnen og dikterer det man evner i en given situation. Udfordrende tider kræver optimering - at man har det optimale grundlag at navigere ud fra.

♦ Want to work with us?
Pure Heart® Business tilbyder, i et eksklusivt setup, effektive custom made veje til at etablere dette. Vi er blandt landets dygtigste og besidder stor ekspertise, der sammen med omfattende viden, mangeårig erfaring og dyb indsigt, skaber grundlaget for at løse enhver opgave og håndtere de ønsker og udfordringer, der gør sig gældende. Vores klienter dækker alle typer af virksomheder og organisationer i alle størrelser og inden for alle erhvervsområder. Med et veldisponeret arrangement hos Pure Heart® Business opnås det ønskede resultat og indledningen til en succesfuld epoke markeres.

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

♦   Overview

f            in