Er I klar til fremtiden?

 Fremtiden er nu. Intelligent lederskab er at være på forkant med fremtid og det paradigmeskift, der har indtaget erhvervslivet. Virksomhedernes struktur vil ændre sig radikalt, både i opsætning, ledelse og ansatte.

♦ Virksomhedsstruktur
Vi befinder os i den fjerde industrielle revolution - en udvikling, der vil medføre en sammensmeltning af digitale, biologiske og fysiske teknologier. Udviklingen vil fundamentalt ændre den måde, vi lever, arbejder og kommunikerer med hinanden på. Den vil generere nye jobs og nye muligheder, men også medføre hidtil usete udfordringer økonomisk, sikkerhedsmæssigt og personligt. 
Lederens rolle fremover vil være at optimere det menneskelige potentiale, så freelancerne bliver inspireret og motiveret, mens de lever i overensstemmelse med deres personlige værdier.

♦ Ledelse
Kravet til ledere af den nye tid er markant anderledes end tidligere. En opgradering hertil kan ikke klares med lidt efteruddannelse og yderligere teoretisk viden. Fremtiden har et ubetinget krav om autentiske ledere, der er inspirator og motivator for medarbejder, der i stigende grad vil bestå af freelancere. Som leder skal man være robust, effektiv og kunne lede i et flydende setup. I fremtiden vil der være langt mindre brug for ledelse i den nuværende form - Ledere, der leder og fordeler, ansætter og fyrer, vil inden for forholdsvis få år blive helt overflødiggjort. Som leder skal du derfor hellere i dag end i morgen spotte de fremtidige trends og starte designet af din egen jobfremtid.

♦ Ansatte
Fremtiden går fra fastansatte medarbejdere til freelancere.
Mange unge i dag ser ledere som værkførere, og den rolle bliver forsvindende lille på fremtidens arbejdsmarked. Den traditionelle virksomhedsorganisation er på vej ud. Med undtagelse af det øverste ledelseslag i nogle virksomheder, vil flere ledelseslag i ekstremt stort omfang blive fjernet fra virksomheder over hele verden. I stedet er der brug for langt mere projektledelse på et arbejdsmarked med en stadig større mængde af freelancere og færre fastansatte medarbejdere. At optimere virksomhedens ansatte har aldrig været vigtigere end nu. En flydende og langt mere fri struktur hos den enkelte medarbejder skærper kravet til den enkeltes profil, herunder ansvar og personlige niveau.

Call to Action!


Start forandringen nu.

Etabler en værdiskabende og fremtidssikret udvikling.
Disponer klogt og afsæt ressourcer til, at opnå dette. Pure Heart ® tilvejebringer fundamentet til, at alle i virksomheden kan stå skarp og stærk. Ofte overses eller undgås de dybereliggende lag, hvorved styrke bliver transparent og fundamentet skrøbeligt - svagheden sætter dagsordnen og dikterer det man evner i en given situation. Navigering i en udfordrende tid kræver klarhed og at man er robust overfor det der omgiver en. Vores udviklingsforløb tilvejebringer  fundamentet for en virksomhed i fremtiden.

♦ I er unik!
Hos os er vores klienter unikke og tilbydes en unik løsning. Vi har ikke et prædestineret setup med forskelige statiske pakkeløsninger man som kunde skal købe ind i. Enhver virksomhed og deres situation er unik og derfor skal et udviklingsforløb være lige så unik. Et skræddersyet arrangement honorerer dette og tilgodeser samtidig individuelle ønsker og behov, hvorved der tilsikres et frugtbart arrangement med vellykket udvikling og solid værditilvækst på alle områder.

♦ Want to work with us?
Vi er den foretrukne partner for den visonære virksomhed, der er ambitiøse i deres udvikling. Vi gør virksomheden robust, stærk og fremtidssikret. I en ikke udtømmende oversigt bistår vi vores klienter med:

√   Udvikling af fremtidens leder.
√   Udvikling af fremtidens virksomhed.
√   Optimering og udvikling af teams.
√   Restituering og opbygning af svækkede medarbejdere.
√   Optimering af Human Resources segmentet.
√   Motivationsskabelse og fastholdelses af dette.
√   Etablering af sygdomsfrit arbejdsmiljø.
√   High Performance udvikling.
√   Vi gør virksomheden attraktiv overfor kvalificeret arbejdskraft.

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office.
☎   70 27 27 72
Åben mail  >>      
Secure mail  >>      

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in