► Værditilvækst i jeres virksomhed?

♦ Motivation - Det enkeltstående største aktiv for en virksomhed!
Fundamentet hertil er energi. En medarbejder i lav energi er ikke et aktiv for en virksomhed og kan ikke motiveres, uanset hvor fancy og dyre events vedkommende trækkes igennem. Ofte opnås blot en kortvarig forøget energi, der er umulig at fastholde og svær omsættelig for den enkelte i den aktuelle jobfunktion. Korrekt høj energi er tværtimod værdiskabende på alle parametre og grundlaget for alt og fundamentet til et sundt helbred både fysisk og psykisk genereres herfra.

Intelligent lederskab er, at beskytte de menneskelige ressourcer man har til rådighed og tilsikre de blomstre. En sund virksomhed i balance med sunde motiverede medarbejdere, er det største aktiv for hvilken som helst business - den ubetingede forudsætning for en stabil værditilvækst og solide tal på bundlinjen.

Call to Action!


Start forandringen nu.
Få et værdiskabende arrangement allerede i dag.
 I er unik!
Hos os er vores klienter unikke og tilbydes en unik løsning. Vi har ikke et prædestineret setup med forskelige statiske pakkeløsninger man som kunde skal købe ind i. Enhver virksomhed og deres situation er unik og derfor skal et udviklingsforløb være lige så unik. Et eksklusivt custom made arrangement honorerer dette og tilgodeser samtidig individuelle ønsker og behov, hvorved klienten tilsikres et frugtbart arrangement med vellykket udvikling og solid værditilvækst på alle områder.

Disponer klogt og afsæt ressourcer til, at opnå dette. Navigering i en udfordrende tid kræver klarhed og at man er robust overfor det der omgiver en. Ofte overses eller undgås de dybereliggende lag, hvorved styrke bliver transparent og fundamentet skrøbeligt- svagheden sætter dagsordnen og dikterer det man evner i en given situation. Udfordrende tider kræver optimering - at man har det optimale grundlag at navigere ud fra.

♦ I en ikke udtømmende oversigt bistår vi vores klienter med:
√  Udvikling af teams.
√  Restituering af svækket medarbejdere.
√  Optimering af Human Resources segmentet.
√  Motivationskabelses og fastholdelses af dette.
√  Etablering af sygdomsfrit arbejdsmiljø.
√  High Performance udvikling.

♦ Want to work with us?
Pure Heart® Business tilbyder, i et eksklusivt setup, effektive veje til at opnå dette. Etablering sker gennem et møde eller ved et Call and Response™ arrangement.
Vores klienter dækker alle typer af virksomheder og organisationer i alle størrelser og inden for alle erhvervsområder. Med et veldisponeret arrangement hos Pure Heart® Business opnås det ønskede resultat og indledningen til en succesfuld epoke markeres.

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

f            in