Værditilvækst i jeres virksomhed? 

Tørre tal
Virksomheder med stærkt motiverede medarbejdere klarer sig langt bedre end virksomheder, hvis ansatte er demotiverede. Det viser Gallups Employee Engagement- undersøgelse med al tydelighed. De virksomheder, der ligger blandt den fjerdedel med de mest motiverede ansatte, klarer sig 10% bedre på kundeloyalitet, 21% bedre på indtjening og har 20% højere produktivitet end den fjerdedel af virksomhederne, som har de mindst motiverede ansatte.

 MOTIVATION
Det enkeltstående største aktiv for en virksomhed. Fundamentet er energi. 
En medarbejder i lav energi er ikke et aktiv for en virksomhed og kan ikke fastholde motivationen. Vedkommende kan heller ikke motiveres, uanset hvor fancy og dyre events vedkommende trækkes igennem. Ofte opnås blot en kortvarig forøget energi med en transparent motivation, der er umulig at fastholde og svær at omsætte for den enkelte medarbejder i den aktuelle jobfunktion. Lav energi genererer vedblivende problemer - utilfredshed og sygdom. Korrekt høj energi ophæver dette og er værdiskabende på alle parametre og grundlaget for alt.
Intelligent lederskab er, at beskytte de menneskelige ressourcer man har til rådighed og tilsikre de blomstre. En sund virksomhed i balance med sunde motiverede medarbejdere i korrekt høj energi, er det største aktiv for hvilken som helst business - den ubetingede forudsætning for en stabil værditilvækst og solide tal på bundlinjen.

♦ Sig STOP til lav energi nu!
Lav energi kan være undergravende for en virksomhed og i livstruende grad hæmme virksomhedens vækst og succes.
Korrekt høj energi skaber positivitet og trivsel i virksomheden, herunder vedvarende motivation, et effektivt drive og et sundt helbred både fysisk og psykisk hos den enkelte.

♦ Call to Action
At investere i høj og rigtig energi, sammen med grundlæggende sundhed og balance er intelligent og værdiskabende forretning, også på det personlige plan. Med et veldisponeret arrangement hos Pure Heart ® opnås det ønskede resultat og indledningen til en succesfuld epoke markeres.
Move from low energi to high energi - from problems to success!

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in