► Er du udfordret?!

♦ Føler du dig svækket med manglende gennemslagskraft?
Optimer dig selv og bliv livsfit - det største aktiv for din karriere!

Genvind din maskuline styrke og gennemslagskraft!

Med Pure Heart® Business når du dit mål.

Få dit personlige custom made arrangement allerede i dag!

♦ Privacy
Pure Heart® Business beskytter dig - dit omdømme og dit privatliv.

Lederskab af eget liv er altafgørende. Et businessliv på højt niveau kræver, du har en helbreds- og sundhedsmæssig strategi. Grundlaget for en realisering af dine ambitioner og fastholdelse af dit høje niveau er funderet i, at din krop fungerer optimalt - at du har energien, overblikket og styrken, når det er nødvendigt. At investere i grundliggende sundhed og balance er intelligent og værdiskabende forretning, også på det personlige plan. Lederskab i dit eget liv er afgørende for, at beskytte de ressourcer du har til rådighed.

I et fremadstormende ambitiøs businessliv fravælges ofte dette, man er stærk og det går godt. Mulighederne er store og det handler om, at eksekvere skarpt og præcist. Succesen øger ambitionerne, men gradvis mærker man en række symptomer på, at kroppen er træt og udpint.

Step Down er ekstrem svært som Mand. At være svækket som Mand er et tabu. Manglende evne til at performe og nå de satte mål er forbundet med nederlag og nedgørelse. Det får mange mænd til, at være tilbageholden med at række ud efter hjælp og i stedet forsøge at dække over svækkelsen...de bider smerten i sig, måske ved hjælp af forskellige stimulanser.

♦ Med Pure Heart® Business opnår du bl.a. >>
√ Mere energi √ Mental styrkelse √ Færre dage på halv kraft √ Forøget maskulin styrke og gennemslagskraft √ Forøget produktivitet og resultatskabelse √ Indre ro og bedre søvn √ Et stærkt helbred.

♦ Start forandringen nu.
Uanset karakteren af dine udfordringer står vi klar til at hjælp. Vores ekspertise og erfaring danner et solidt grundlag for at hjælpe dig. Vi tilvejebringer en tryg og optimal ramme, hvor der ikke vil ske kompromittering af dig og din status. Vi støtter dig igennem en svær tid samtidig med, at du effektivt og virksomt finder tilbage til din maskuline styrke, genvinder overblikket og dit høje niveau
Book et opstartsmøde, hvor vi sammen i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Ved en åben, ærlig og fortrolig samtale får vi indblik i, hvor du er og gerne vil hen, og derved tilvejebringes det bedste grundlag for at rådgive og tilrettelægge dit arrangement. Behovet træder tydeligt frem, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende - det kan være udfordringer og problemer af forskellig art, der kræver afklaring. Du skal ikke holde dig tilbage - at række ud efter hjælp er helt legitimt og et tegn på en moden og klog disponering. Sammen udarbejder vi en effektiv strategi med et livsfremmende fokus, så det der belaster dig kan elimineres og du oplever at komme i den retning du ønsker. Du får værdifuld viden og teknikker til, at håndtere dine udfordringer, hvor som helst - når som helst. Sideløbende etablerer du et stærkt helbred i alle lag - fundamentet til indfrielse af dine ambitioner. Forandringen starter allerede ved vores første møde og markerer indledningen til en succesfuld epoke.

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

♦   Overview

f            in