► Starter din businessdag sådan? 

Er du udmattet, ude af balance og ineffektiv?


Start forandringen nu!

Book dit opstartsmøde nu og begynd indledningen til en energigivende og succesfuld epoke.

Forandringen starter allerede ved vores første møde.
Rigtig mange business-kvinder kører på kanten af det de magter, stressen er mærkbar høj, søvnen er dårlig og det er svært at holde niveauet. Sårbarheden presser på...

♦ 
 Få dit personlige custom made arrangement allerede i dag!
En kærlig investering i dig selv ~ dit helbred ~ din fremtid, hvor du, i en ikke udtømmende oversigt, opnår:

√   Mere energi og overskud.
√   Styrkelse af åndedrættet.
√   Forøget styrke & gennemslagskraft.
√   Forøget produktivitet og resultatskabelse.
√   Forøget mental kapacitet med forbedret klarhed og fokus.
√   Dyb restitution og forbedret søvn
.
√   Styrkelse af psykiske helbred.
√   Effektiv stresshåndtering.
√   Indre ro, balance og velvære.
√   Færre dage på halv kraft.
√   Fundamentet til mindre sygdom.
Uanset karakteren af dine udfordringer står vi klar til at hjælp. Vores ekspertise og erfaring danner et solidt grundlag for at hjælpe dig. Vi tilvejebringer en tryg og optimal ramme, hvor der ikke vil ske kompromittering af dig og din status. Vi støtter dig igennem en svær tid samtidig med, at du effektivt og virksomt finder tilbage til din styrke og genvinder overblikket.

Want to work with us?


Vi giver dig, som Kvinde, de absolut bedste vilkår at udvikle dig i. Er du træt af hverdagen og har du modenheden til, at ændre den præmis du performer under, står vi klar til at udvikle dig frem til et stærkt kvindeligt businessliv på højt niveau.

Struktur

Et arrangement hos Pure Heart® er en full package løsning, hvor alle dele frem til et komplet sundt helbred dækkes og udvikles. Du får værdifuld viden og teknikker til, at håndtere dine udfordringer, hvor som helst - når som helst. Du modtager dyb viden og kvalificeret problemknusende rådgivningen, der giver et solidt fundament til at eliminere det du belastes af og opnå en frugtbar forandring på alle planer.
Sideløbende og i et fantastisk blend af livsfremmende tiltag, tages der effektivt hånd om dit helbred og du opnår et stærkt helbred i alle lag.
Vi inkluderer naturen og udfordre dig i et dybtfølt ønske om vækst og udvikling til indfrielse af dine mål. Du møder en nærværende professionel rådgivning sammen med undervisning i et organisk flow funderet i en balanceret struktur.

 Forandringen starter allerede ved vores første møde og markerer indledningen til en succesfuld epoke.

 Etablering
Et arrangement starter med et fortroligt møde på 2 timer, hvor vi afdækker de forhold, der gør sig gældende. Ved en åben og ærlig samtale får vi indblik i, hvor du er og gerne vil hen, og derved tilvejebringes det bedste grundlag for at rådgive og tilrettelægge dit arrangement. Behovet træder tydeligt frem, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende - det kan være udfordringer og problemer af forskellig art, der kræver afklaring. Du skal ikke holde dig tilbage - at række ud efter hjælp er helt legitimt og et tegn på en moden og klog disponering.
Herefter fremlægger vi en analyse med et oplæg til det optimale arrangement, så det der belaster dig kan elimineres og du oplever at komme i den retning du ønsker. Du forelægges en effektiv strategi med et livsfremmende fokus, der danner fundamentet til indfrielse af dine ambitioner. Du sammensætter herfra dit arrangement og er i gang.

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

f            in