Traditionel FAQ er aflyst!

 Som virksomhed kan det være vanskeligt at navigere i sundheds- og udviklingstilbud. Generelt at forstå hvordan man starter og få afdækket hvilke ting, der er vigtige og betydningsfulde er ressourcekrævende. At begynde udvikling på et dybt afgørende plan er udfordrende og samtidig forbundet med stor usikkerhed. Spørgsmålene er ofte mange og statisk konstruerede svar er ikke nok til at skabe klarhed og ro.

Pure Heart ® udbyder et helt nyt spændende setup til introduktion, inspiration og afklaring - Call and Response™. Et innovativt koncept med fantastisk effekt, baseret på interaktivitet fra spøgeren. Igennem den ægte nærværende dialog frembringes klarhed med en positiv nysgerrighed på og lyst til udvikling. Der opstår en naturlig erkendelse og tryghed ved udvikling.

Scenen er sat til FAQ i et autentisk og nærværende setup krydret med en effektiv åndedrætsteknik. Call and Response™ giver afklaring og viden, samt et solidt indspark til at komme igang.
  • Afklaring og inspiration
  • ​Fantastisk effekt
  • Dynamisk og spændende
  • ​Dyb reflektion
  • ​Effektiv åndedrætsteknik
♦ Call to Action!
Call and Response™ er et kraftigt indspark til at skabe forandring i jeres virksomhed. Få kickstartet forandringen og skab værdi på alle områder.

♦ Struktur
Et Call and Response™ møde er berammet til 2 timer. 1 1/2 time foregår i en direkte og intens dialog mellem spørgsmålstilleren og Pure Heart ®. For at tilsikre alle kan være aktive er der sat en limit på max. 10 personer. Er man en større gruppe bookes blot det antal møder, der dækker det samlede antal personer. Det vil sige er man 26 personer bookes 3 Call and Response™ møder, der kan foretages efter hinanden sammen dag eller på udvalgte tidpunkter. Man kan også selektere og tilpasse Call and Response™ til enkelte grupper; f.eks. bestemte nøglepersoner, ledelse, kvinder/mænd og grupper der løfter en særlig opgave. Det er jer der sætter limit for selekteringen - Call and Response™ er for jer - til jeres behov.

♦ Covid-19
Call and Response™ foregår i et setup, hvor alle kan være safe. Med max 10 deltager tages der hensyn til den aktuelle smitterisiko. Pure Heart ® afholder kun Call and Response™ i egnede og godkendte lokaler. Vi forbeholder os 50 m2 lokalestørrelse, når deltagerantallet er 10. Antallet kan efter jeres ønske reduceres, hvilket nedsætter kravet til lokalestørrelse med 4 m2 for hver deltager under 10.

♦ Privacy
Call and Response™ foregår i et trygt og fortroligt setup, så alle kan være frie og trygge. Pure Heart ® tager fortrolighed alvorligt, vores integritet er høj - vi beskytter vores klienter, herunder deres omdømme. Vi er funderet i et seriøst forretningskoncept med en ubetinget fortrolighed og sikkerhed. Samlet giver det grundlaget for et gunstisk og trygt miljø, hvor man kan drøfte og håndtere vanskelige og sårbare ting.

♦ Want to work with us?
Efterfølgende vil der være 30 min til personlige og fortrolige spørgsmål.
Pure Heart ® vil være til rådighed for en kort fortrolige samtale med den enkelte, hvor det er muligt at få afklaret særlig sensitive forhold. Det er muligt at booke et personligt møde, samt etablere et arrangement.

Firm

Pure Heart ®

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

All inquiries, contact our main office.
☎   70 27 27 72

♦   Opening Hours

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in