♦ Er jeres virksomhed fit?

Ordet fitness kommer af engelsk: At være fit - egnet til overlevelse!

Verden og livet er udfordrende og uforudsigelig. Vi befinder os i øjeblikket i en særlig tid, der kræver intelligent navigering og et stærkt fundament. For at imødegå dette er det nødvendigt at være fit på alle planer - disponer klogt - afsæt ressourcer til, at opnå dette. Udfordrende tider kræver optimering - at man har det optimale fundament at navigere ud fra.

 Navigering kræver klarhed og at man er robust overfor det der omgiver en - kun en fit virksomhed i balance kan levere dette. Vi bistår vores erhvervskunder, der dækker business- og erhvervsfolk, samt virksomheder og organisationer i alle størrelser, med at definere en strategi til opnåelse af dette. Om fokus er på optimering eller konkrete udfordringer, ja så er Pure Heart® det rigtige valg. Vi frigiver ressourcer såvel i det enkelte menneske som i en virksomhed. Vores kerneydelser er udviklende og dækker hele spektret fra kvalificeret og problemknusende rådgivning og styrkende sundhedsskabende aktiviteter til effektiv krisehjælp og dyb restituering. Vores kunder når deres mål og bliver fit med en solid værditilvækst på alle områder.


♦ Privacy
Pure Heart® Business beskytter sine klienter, herunder deres omdømme og privatliv.

Call and Response™

♦ Pure Heart® Business tilbyder fundamentet til en stærk virksomhed i balance.

♦ Traditionel FAQ er aflyst !

Det kan være vanskelig at navigere i sundheds- og udviklingstilbud for virksomheder. Generelt at forstå hvordan man starter og få afdækket hvilke ting, der er vigtige og betydningsfulde er ressourcekrævende. At begynde udvikling på et dybt afgørende plan er udfordrende og samtidig forbundet med stor usikkerhed. Spørgsmålene er ofte mange og statisk konstruerede svar ikke nok til at skabe klarhed og ro.
Pure Heart® Business udbyder til erhvervslivet et helt nyt spændende setup til introduktion, inspiration og afklaring - Call and Response™. Et innovativt koncept med fantastisk effekt, baseret på interaktivitet fra spøgeren. Igennem den ægte nærværende dialog frembringes klarhed med en positiv nysgerrighed på og lyst til udvikling. Der opstår en naturlig ro og tryghed ved udvikling. Scenen er sat til FAQ i et autentisk og nærværende setup krydret med en effektiv åndedrætsteknik.
  • Afklaring og inspiration
  • ​Fantastisk effekt
  • Dynamisk og spændende
  • ​Dyb reflektion
  • ​Effektiv åndedrætsteknik
♦ Call to Action!
Et Call and Response™ møde er berammet til 1 1/2 time og foregår i en direkte og intens dialog mellem spørgsmålstilleren og Pure Heart® Business. For at tilsikre alle kan være aktive er der sat en limit på max. 10 personer. Er man en større gruppe bookes blot det antal møder, der dækker det samlede antal personer. Det vil sige er man 26 personer bookes 3 Call and Response™ møder, der kan foretages efter hinanden sammen dag eller på udvalgte tidpunkter. Man kan også selektere og tilpasse de enkelte grupper f.eks. bestemte nøglepersoner, ledelse, kvinder/mænd, grupper der løfter en særlig opgave. Det er jer der sætter limit for selekteringen - Call and Response™ er for jer - til jeres behov.

♦ Privacy
Call and Response™ foregår i et trygt og fortroligt setup, så alle kan være frie og safe. Med max 10 deltager tages der endvidere hensyn til den aktuelle smitterisiko. Antallet kan efter jeres ønske reduceres.
Pure Heart® vil efterfølgende være til rådighed for en kort privat fortrolige samtale med den enkelte. Her er der mulighed for, at få afklaret særlig sensitive forhold.

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

♦   Overview

f            in