Fra maskulin til feminin businesskvinde

Som kvinde at navigere i en benhård krævende businessverden drevet af en maskulin energi, ofte blottet for følelser og hensyn, er udfordrende og kræver store ressourcer. Mange kvinder må kompensere, som følge af det feminine fravær og i stedet tilegne sig et maskulint fundament at være businesskvinde på. Det er unaturligt og frembringer en latent stress og uro. Sammen med en hverdag i et voldsomt pres, hvor kravene og tempoet er højt, ofte så højt, at det rækker ud over din kapacitet gør, at du skubbes ud af balance, måske ud over kanten. Som businesskvinde kræver det, at du skal præstere ekstra for at nå dine mål. At blive respekteret og opnå anerkendelse er vanskeligt, hvor følelsen af utilstrækkelighed ligger lige under overfladen. At det feminine visner bort og livet forsvinder uden en dybere tilfredsstillelse er velkendt for dig. Udmattelse og et kompromitteret selvværd fylder din hverdag og griber dybt ind i dit privatliv, hvor du ikke får taget hånd om dig selv. Stress - afmagt og nedslidning viser sig med en række forskellige symptomer; lige fra dårlig søvn, ondt i kroppen, manglende energi og overskud, svækket koncentration og glemsomhed, til usikkerhed, tristhed og uro, måske direkte angst eller depression. At være ramt og svækket som businesskvinde er forbundet med et nederlag og skam, hvorfor alt for mange holder facaden og forsøger at klare hverdagen, måske ved hjælp af forskellige stimulanser.

Maskulin vs. Feminin

Realiser din drøm og skab vejen til feminin styrke og gennemslagskraft funderet i indre ro og balance!

Få dit personlige custom made arrangement allerede i dag!

Det stiller særlig krav til en Kvinde, at performe på højt niveau i businessverden. De fleste har etableret sig på en platform af maskuline værdier, hvilket medfører en markant svækkelse og reduktion af evner. Det største aktiv for en business-kvinde er den feminine energi. Som Kvinde bære du et kæmpe aktiv, der er værdiskabende på alle fronter.

Business ~ Kvinde

Som kvinde at navigere i en benhård krævende businessverden drevet af en maskulin energi, ofte blottet for følelser og hensyn, er udfordrende og kræver store ressourcer. Mange kvinder må kompensere, som følge af det feminine fravær og i stedet tilegne sig et maskulint fundament at være businesskvinde på. Det er unaturligt og frembringer en latent stress og uro. Sammen med en hverdag i et voldsomt pres, hvor kravene og tempoet er højt, ofte så højt, at det rækker ud over din kapacitet gør, at du skubbes ud af balance, måske ud over kanten. Som businesskvinde kræver det, at du skal præstere ekstra for at nå dine mål. At blive respekteret og opnå anerkendelse er vanskeligt, hvor følelsen af utilstrækkelighed ligger lige under overfladen. At det feminine visner bort og livet forsvinder uden en dybere tilfredsstillelse er velkendt for dig. Udmattelse og et kompromitteret selvværd fylder din hverdag og griber dybt ind i dit privatliv, hvor du ikke får taget hånd om dig selv. Stress - afmagt og nedslidning viser sig med en række forskellige symptomer; lige fra dårlig søvn, ondt i kroppen, manglende energi og overskud, svækket koncentration og glemsomhed, til usikkerhed, tristhed og uro, måske direkte angst eller depression. At være ramt og svækket som businesskvinde er forbundet med et nederlag og skam, hvorfor alt for mange holder facaden og forsøger at klare hverdagen, måske ved hjælp af forskellige stimulanser.

♦ Create evolutionary change!
Stressniveauet for mange kvinder i businessverdenen er bekymrende højt, hvilket udløser en række uhensigtsmæssige ting. Bredspektret og diffus stress er alvorlig og meget farlig for helbredet. Alle dele af helbredet påvirkes; mentalt fungerer man på et markant lavere niveau - opgaver tager alt for lang tid og ting bliver ikke gjort færdig, fejl bliver en del af hverdagen og kvaliteten af beslutninger svækkes markant - der ofte skaber nye problemer, hukommelse og koncentration er kompromitteret - man mister fodfæste og svækkes indefra med store konsekvenser til følge. Bryd denne alvorlige tilstand nu - jo før der sættes ind med kvalificeret hjælp, jo hurtigere kan man komme tilbage og konsekvenserne minimeres. Et bæredygtigt businessliv for en kvinde kræver en helbreds- og sundhedsmæssig strategi, herunder fundamental balance i den feminine energi. Grundlaget for en realisering af dine ambitioner og fastholdelse af dit høje niveau er funderet i, at din kvindelige krop fungerer optimalt - at du har energien, overblikket og styrken, når det er nødvendigt. Investering i grundlæggende sundhed og balance er intelligent og værdiskabende forretning, også på det personlige plan. Lederskab i dit eget liv er afgørende for, at beskytte de ressourcer du har til rådighed.

♦ Want to work with us?


Vi giver dig, som Kvinde, de absolut bedste vilkår at udvikle dig i. Er du træt af hverdagen og har du modenheden til, at ændre den præmis du performer under, står vi klar til at udvikle dig frem til et stærkt kvindeligt businessliv på højt niveau.

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

♦   Overview

f            in