► Er du livsfit?!

 Pure Heart® Busines optimerer business- og erhvervsfolk - vi gør dem livsfit. At være livsfit betyder at være sund og stærk i alle lag - fundamentet til et godt liv, indfrielse af enhver ambition og en succesfuld tilværelse.
Verden og livet er udfordrende og uforudsigelig. Vi befinder os i øjeblikket i en særlig tid, der kræver intelligent navigering og at man er robust overfor det som omgiver en. For at imødegå dette er det nødvendigt at være fit på alle planer = livsfit. Jo mere livsfit du er,

√  -jo større muligheder har du.
√  -jo højere niveau kan du honorere.
√  -jo nemmere er livet.
√  -jo lettere er svære tider.
√  -jo mere robust er du overfor pres og udfordringer.
​√  -jo mere succesfuld er du.

Du er unik!
Vores klienter er unikke og tilbydes en unik løsning. Vi har ikke et prædestineret setup med forskelige statiske pakkeløsninger man som kunde skal købe ind i. Ethvert menneske og deres situation er unik og derfor skal et udviklingsforløb være lige så unik. Et eksklusivt custom made arrangement honorerer dette og tilgodeser samtidig individuelle ønsker og behov, hvorved klienten tilsikres et personligt og frugtbart arrangement med en vellykket udvikling og solid værditilvækst på alle områder.
Et intelligent businessliv betyder, at man har en helbreds- og sundhedsmæssig strategi. At investere i optimering og blive livsfit er intelligent og værdiskabende forretning - også på det personlige plan. Lederskab af eget liv er afgørende for at beskytte de ressourcer, man har til rådighed. At kroppen fungerer optimalt - at energien, overblikket og styrken er til rådighed, når det er påkrævet, giver grundlaget for en realisering af enhver ambition og fastholdelse af et højt niveau. High performance er et udbredt udtryk, men har du sat dig selv i stævne til at yde denne high performance?Disponer klogt og afsæt ressourcer til, at opnå dette. Navigering i en udfordrende tid kræver klarhed og at man er robust overfor det der omgiver en - kun et stærkt sundt helbred i balance kan levere dette. Et ægte stærkt og sundt helbred i balance er langt mere end blot lidt ordentlig mad og motion. Ofte overses eller undgås de dybereliggende lag, hvorved styrke bliver transparent og sundhed skrøbelig - svagheden sætter dagsordnen og dikterer det man evner i en given situation. Udfordrende tider kræver optimering - at man har det optimale grundlag at navigere ud fra.

♦ Struktur

Et arrangement hos Pure Heart® Business er en full package løsning, hvor alle dele frem til et komplet sundt og stærkt helbred dækkes og udvikles. Sideløbende og i et fantastisk blend af livsfremmende tiltag, tages der effektivt hånd om alle de udfordringer der måtte være. Du modtager dyb viden og kvalificeret problemknusende rådgivningen, der giver et solidt fundament til at eliminere det du belastes af og opnå en frugtbar forandring på alle planer. Vi inkluderer naturen og udfordre dig i et dybtfølt ønske om vækst og udvikling til indfrielse af dine mål. Du møder en nærværende professionel rådgivning sammen med undervisning i et organisk flow funderet i en balanceret struktur.Call to Action - start forandringen nu!
Du har nu muligheden for effektivt at ændre din situation og blive livsfit. Det er tiden at være ærlig og få taget hånd om dig selv, herunder de ting der udfordre dig og dit helbred. Vi tager byrden af dine skuldre - få afsat tid og ressourcer til en genopretning af din tilværelse og hele dit helbred, ikke kun det fysiske. Vi hjælpe dig med, at etablere et komplet stærkt og sundt helbred, samt fastholde det.

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

f            in